Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › Oferta › Nadzory budowlane i inwestorskie

Nadzory budowlane i inwestorskie

OFERTA

Najważniejszymi elementami każdej inwestycji są: budżet, jakość oraz czas realizacji. Wspieramy inwestorów w należytym wykonaniu inwestycji oraz realizacji przyjętych podstawowych założeń

Prowadzenie wszelkich usług dla Inwestycji a w szczególności:

 • Nadzór nad prowadzeniem prac budowlano - inwestycyjnych z ramienia Generalnego Wykonawcy jako Kierownik Budowy, Kierownik Projektu,
 • Nadzór nad prowadzeniem prac budowlano - inwestycyjnych z ramienia Inwestora lub jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Projektu,
 • Analiza dokumentacji projektowej pod względem jej realizacji i wykonalności,
 • Nadzór nad prowadzeniem prac termomodernizacyjnych, w tym obliczanie oszczędności z przedsięwzięć,
 • Ocena stanu technicznego - m.in. budynków, dróg, obiektów inżynierskich oraz sporządzanie raportu z oceny,
 • Przygotowywanie budżetów inwestycji, kosztorysów Inwestorskich i Wykonawczych dla przedsięwzięć,
 • Przygotowywanie Harmonogramów dla przedsięwzięć i inwestycji,
 • Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji odbiorowej (budynków, dróg, obiektów inżynierskich),
 • Realizacja przedsięwzięć według standardów kontraktu FIDIC, oraz doradztwo przy takiej realizacji,
 • Realizacja przedsięwzięć według standardów Prawa Zamówień Publicznych,
 • Realizacja przedsięwzięć według standardów Unijnych i wymogów Instytucji Zarządzających,
 • Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów kontraktowych (protokołów przekazania, protokołów odbioru robót, protokołów konieczności, dokumentów odbioru robót),
 • Konsultacje w zakresie dokonywania wpisów do Dziennika Budowy, Księgi Obmiaru Robót, Dzienników Branżowych,
 • Doradztwo w zakresie przepisów BiHP
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania Umów Kontraktowych, Specyfikacji Technicznych,

Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj i zakres prowadzonej inwestycji oraz usługi dodatkowe wymagające indywidualnych ustaleń.


Jeżeli chcecie Państwo poznać szczegółowy cennik naszej oferty proszę wypełnić formularz , bądź zachęcamy do kontaktu z nami.

Copyright 2M FINANCE