Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt

Kalendarium

Data Wydarzenie
Do 30 kwietnia
PIT roczny od osób fizycznych
Do 10. każdego miesiąca ZUS - DRA Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
Do 15. każdego miesiąca ZUS - DRA Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - płatnicy nie będący jednostkami budżetowymi i zatrudniający pracowników
SKŁADKA NA FP i FGŚP PODATEK ROLNY Deklaracja od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Do 20. każdego miesiąca CIT - 2 Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
PIT - 4 Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
PIT - 5 Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy
Do 25. każdego miesiąca VAT - 7 Rozliczenie podatku od towarów i usług
Copyright 2M FINANCE