Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Darowizna

Darowizna

DAROWIZNA - czyli co każdy darczyńca wiedzieć powinien

Darowizny od osób fizycznych, w tym na rzecz fundacji - 6% odliczenia od dochodu zgodnie z art. 26, ustęp 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT).

Darczyńca - każda osoba fizyczna ma prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej na rzecz np. fundacji. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu w roku podatkowym.

Darowizna powinna być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Darowizna może być przekazana organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, w tym dla fundacji, której celem działania jest ochrona i promocja zdrowia.

Darowizny nie mogą odliczyć osoby fizyczne rozliczające się na zasadach podatku liniowego tzn.19% w skali całego roku (PIT-36L) oraz karty podatkowej.

Osoby rozliczające się w formie ryczałtu (PIT-28) mogą odliczyć darowiznę od przychodu.

Darowizny od spółek posiadających osobowość prawną

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka może odliczyć od dochodu między innymi kwoty darowizn: na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy w tym dla fundacji, której celem działania jest ochrona i promocja zdrowia.

Odliczeniu od dochodu podlega kwota darowizny nieprzekraczająca 10% tego dochodu, ustalonego jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym (art. 7 ust., 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Odliczenia wykazuje się w deklaracji rocznej w załączniku PIT/O.

Dane jakie należy podać: kwota przekazanej darowizny, kwota dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego, w szczególności jego nazwa i adres.

Przekazanie darowizny pieniężnej dokumentuje się wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w treści wskazując na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Przekazanie darowizny niepieniężnej potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna umowa darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny. Można tego dokonać na jednym dokumencie. Należy na nim wskazać obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieścić podpisy obdarowanego i darczyńcy.

 

Copyright 2M FINANCE