Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Inwestycje w małe i średnie...

Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że przedsiębiorcy z terenu województwa zachodniopomorskiego mają szansę uzyskać dofinansowanie na realizację projektów składanych w ramach zaplanowanego na lipiec konkursu dla Poddziałania 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż przedsiębiorcy z terenu województwa zachodniopomorskiego mają
możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach zaplanowanego na lipiec konkursu dla
Poddziałania 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych, podnoszących
konkurencyjność małego bądź średniego przedsiębiorstwa poprzez:
• rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej;
• dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług;
• zmianę produktu lub usługi;
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub
zmianę w sposobie świadczonych usług;
• uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.
Minimalna wartość projektu to 40 tys. PLN a maksymalna 7 999 999,99 PLN. Maksymalny poziom
dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:
• 60% dla małych, i 50% dla średnich przedsiębiorstw w przypadku projektów
niedotyczących działalności transportowej;
• 40% dla małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku projektów dotyczących działalności
transportowej.

Nawiązując do powyższego, oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, doprowadzeniu do podpisania
Umowy o dofinansowanie, rozliczeniu tegoŜ Projektu oraz nadzorowaniu prawidłowego
przebiegu jego realizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez
adres e -mail: biuro@2mproject.eu lub poprzez stronę internetową: www.2mproject.eu wysyłając
zapytanie.

Copyright 2M FINANCE