Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Wspieranie rozwoju kwalifikacji...

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Pragniemy poinformować, że w związku z planowanym w czerwcu ogłoszeniem przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „" mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie na realizację m.in. takich działań jak:
• Organizacja szkoleń, kursów i poradnictwa zawodowego skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem i podwyższeniem dotychczasowo posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w związku z planowanym w czerwcu ogłoszeniem przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „" mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie na realizację m.in. takich działań jak:

• Organizacja szkoleń, kursów i poradnictwa zawodowego skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem i podwyższeniem dotychczasowo posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:
- przedsiębiorcy wykonujący działalnośc gospodarczą w zakresie szkoleń;
- osoby prawne prowadzące działalnośc szkoleniową;
- osoby fizyczne prowadzące działalnośc oświatową.

Przewiduje się wartość wsparcia finansowego do 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość dla jednego projektu wynosi 1 000 000 PLN a jeden projektodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Planowana alokacja śrdoków wyniesie ok. 20 000 000 PLN.


Nawiązując do powyższego, oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, doprowadzeniu do podpisania Umowy o dofinansowanie, rozliczeniu tegoż Projektu oraz nadzorowaniu prawidłowego przebiegu jego realizacji.


Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez adres e-mail: biuro@2mproject.eu lub poprzez stronę internetową: www.2mproject.eu wysyłając zapytanie. W odpowiedzi prześlemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące warunków i możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz przedstawimy szczegółową ofertę firmy

2M PROJECT.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ZESPÓŁ 2M PROJECT

 

Copyright 2M FINANCE