Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Dofinansowanie dla Jednostek Samorządu...

Dofinansowanie dla Jednostek Samorządu terytorialnego, Instytucji kultury, Organizacji pozarządowych

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w maju konkursu dla działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować iż, jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, miejsko - wiejskie z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w maju konkursu dla działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia dla projektów związanych z:
• budową, przebudową oraz wyposażeniem obiektów sportowych, rekreacyjnych i społeczno-kulturalnych (takich jak budowa placów zabaw, boisk, wyposażenie świetlic wiejskich);
• tworzeniem centrów wsi oraz miejsc rekreacji i wypoczynku;
• odnawianiem obiektów architektury sakralnej;
• innymi działaniami wpływającymi na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Przewiduje się wartość wsparcia finansowego do 75% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 500 000 PLN i nie może być niższa niż 25 tys. złotych. Wymagany wkład własny wynosi 25 % planowanych kosztów projektu.

Nabór wniosków trwa od 25 maja do 5 lipca 2010 r.
Nawiązując do powyższego, oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, doprowadzeniu do podpisania Umowy o dofinansowanie, rozliczeniu tegoż Projektu oraz nadzorowaniu prawidłowego przebiegu jego realizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o pilny kontakt telefoniczny, na adres e-mail: biuro@2mproject.eu lub poprzez stronę internetową: www.2mproject.eu wysyłając zapytanie. W odpowiedzi prześlemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące warunków i możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz przedstawimy szczegółową ofertę firmy 2M PROJECT.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ZESPÓŁ 2M PROJECT

Copyright 2M FINANCE