Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Weszło w życie Rozporządzenie Ministra...

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.

14.08.2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998)

Rozporządzenie rozszerza katalog projektów budowlanych wymagających uzgodnienia. Ponadto doprecyzowano wymagany zakres uzgodnień projektu budowlanego wykonywanego w związku z robotami budowlanymi w istniejących obiektach budowlanych. Doprecyzowano obowiązek zebrania danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej będących podstawą uzgodnienia projektu budowlanego. Dookreślono podstawy doboru urządzeń przeciwpożarowych o wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Doprecyzowano uzgadnianie przez rzeczoznawców projektów budowlanych zawierających rozwiązania wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, a także zawierających rozwiązania zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych. Doprecyzowano przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Doprecyzowano również pojęcie rażącego naruszenia prawa przez rzeczoznawcę przy uzgadnianiu projektu obiektu budowlanego poprzez wskazanie, że polega ono na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, w związku z niedopełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi.

 

Copyright 2M FINANCE